Informacije

Prodaja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća kroz uvođenje sustava upravljanja

Kratki opis projekta: Društvo OZO konfekcija d.o.o. provelo je projekt pod nazivom Povećanje konkurentnosti poduzeća kroz uvođenje sustava upravljanja. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)ì, kod Poziva: KK.03.2.1.14, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta društvo je uvelo sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja okolišem te sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Rezultati projekta su izdani certifikati za norme ISO 9001, 14001 i 45001. Zahvaljujući provedbi projekta društvo je unaprijedilo 5 poslovnih procesa te povećalo svoju konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 117.312,50 HRK
Prihvatljivi troškovi: 93.850,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 60.064,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 1. kolovoza 2019. do 1. travnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija: Tihomir Jagečić, tihomir@ozo.hr

Više informacija na:
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

×