Informacije

Prodaja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća OROSLAVJE – ZAŠTITNA OPREMA

Korisnik: Ozo konfekcija d.o.o., Oroslavje

Kratki opis projekta: Poduzeće OZO konfekcija d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća OROSLAVJE – ZAŠTITNA OPREMA“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, kod Poziva: KK.03.2.1.15, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta poduzeće investira u nabavku novih strojeva za proizvodnju te povećanje kompetencija djelatnika.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Rezultati projekta su isporučeni i instalirani strojevi i oprema te izvršeno usavršavanje djelatnika. Zahvaljujući provedbi projekta društvo će povećati konkurentnost, tehnološku opremljenost i prihod od prodaje, a izravnu korist od projekta imat će menadžment društva, postojeći i novi zaposlenici, kupci te lokalna zajednica.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 2.201.425,56 HRK
Prihvatljivi troškovi: 1.708.484,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 615.072,40 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 03. kolovoza 2020. – 03. kolovoza 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija: Tihomir Jagečić, tihomir@ozo.hr

Više informacija na:
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

×