Informacije

Prodaja

Pravila privatnosti

OZO konfekcija d.o.o., kao voditelj obrade podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo
osobne podatke koju su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, a kategorije osobnih
podataka koje prikupljamo radi ispunjenja svrhe su sljedeće:
– Identifikacijski podaci: ime i prezime
– Kontakt podaci: elektronička adresa (e-mail)

SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu pružanja odgovora na Vaš
dostavljeni upit.
Vaše osobne podatke prethodno navedene prikupljamo i obrađujemo zbog toga jer su nam
neophodni kako bismo bili u mogućnosti povratno Vas kontaktirati u pogledu dostave
odgovora na dostavljeni upit te iste ne koristimo u niti jednu drugu svrhu.

IZVOR OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o
njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.
Vaše osobne podatke ne dijelimo s poslovnim partnerima niti drugim trećim osobama osim
onima koji su navedeni u Zakonima i Propisima na snazi u RH.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na službenim internetskim stranicama www.ozo.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne
datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj
usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju
korisnika učita posjećenu web stranicu, koja potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu
datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom
povratka korisnika na njega. Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne
mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje web stranice.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODTAKA

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni te će nakon
ispunjenja svrhe biti izbrisani.

×